Özel İnputlar

Özelleştirilmiş inputları kullanırken input tagine .custom-form-input classını, label tagine .custom-form-label classını ve kapsayıcısına da .custom-form-control classını vermelisiniz.

Bunun yanı sıra aşağıdaki örneklerde de göreceğiniz gibi yine ilgili inputun adını class adı olarak kapsayıcı classıyla birlikte kullanmalısınız.

Onay Butonu

<div class="custom-form-control checkbox">
 <input class="custom-form-input" id="custom-checkbox" type="checkbox" />
 <label class="custom-form-label" for="custom-checkbox">Onay Butonu</label>
</div>
<div class="custom-form-control checkbox">
 <input class="custom-form-input" id="custom-checkbox-2" type="checkbox" disabled checked />
 <label class="custom-form-label" for="custom-checkbox-2">Onay Butonu Devre Dışı</label>
</div>

Daha fazla örnek

Radyo Buton

<div class="radio-group" role="radiogroup">
 <div class="custom-form-control radio">
  <input class="custom-form-input" id="custom-radio" type="radio" name="radio-c" />
  <label class="custom-form-label" for="custom-radio">Radyo - 1</label>
 </div>
 <div class="custom-form-control radio">
  <input class="custom-form-input" id="custom-radio-2" type="radio" name="radio-c" />
  <label class="custom-form-label" for="custom-radio-2">Radyo - 2</label>
 </div>
 <div class="custom-form-control radio">
  <input class="custom-form-input" id="custom-radio-3" type="radio" name="radio-c" disabled />
  <label class="custom-form-label" for="custom-radio-3">Radyo Devre Dışı</label>
 </div>
</div>

Daha fazla örnek

Anahtar

<div class="custom-form-control switch">
 <input class="custom-form-input" id="custom-switch" type="checkbox" />
 <label class="custom-form-label" for="custom-switch">Anahtar</label>
</div>
<div class="custom-form-control switch">
 <input class="custom-form-input" id="switch-disable" type="checkbox" disabled checked />
 <label class="custom-form-label" for="switch-disable">Anahtar Devre Dışı</label>
</div>

Daha fazla örnek

🎧☕️❤️& Gralig ile yapıldı. © 2019