Karanlık Mod

Karanlık Modu Etkinleştirme

Gralig içerisinde hazır olarak gelen karanlık modu kullanmak için .dark classını kullanabilirsiniz. Projeyi kapsayan elementte ya da body etiketinde kullanın.

<body class="dark">

</body>

Yukarıdan karanlık moda geçiş yaparak elementlerin bu modda nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

Kullanılan Map

Aşağıdaki gibi bir scss map kullanıldı;

$modes: (
 dark: (
  transparentColor: $transparent, // değer olarak herhangi bir scss değişkeni ya da css yazarken kullandığınız herhangi bir değeri kullanabilirsiniz.
  colorMain: $color-main-dt,
  colorSecondary: $color-secondary-dt,
  colorBackground: $color-background-dt,
  colorFont: $color-font-dt,
  colorFontSecondary: $color-font-secondary-dt,
  colorFontButton: $color-button-font-dt,
  colorFontRevert: $color-font-revert-dt,
  colorBorder: $color-border-dt,
  colorBorderLight: $color-border-light-dt,
  colorCode: $color-code-dt,
  colorMute: $color-mute-dt,
  colorAlert: $color-alert-dt,
  colorAlertFont: $color-alert-font-dt,
  colorCardBg: $color-card-dt,
  colorLinkFont: $color-link-font-dt,
  colorLinkHover: $color-link-hover-dt,
  colorInputDisabled: $color-input-disabled-dt,
  colorInputPlaceholder: $color-input-placeholder-dt,
  colorLoadings: $color-main-dt,
  colorIcon: $color-background-dt
 )
);

SCSS İçerisinde Kullanımı

İlgili scss dosyalarını import edin.

@import 'gralig/scss/abstracts/all.scss';
@import 'gralig/scss/modes/modes.scss';

moder mixini ve mode() fonksiyonunu map dosyanızdaki ilgili key ile scss dosyanız içerisinde kullanabilirsiniz.

Örnek;

.subheading {
 color: $color-font-secondary;
 font-weight: $font-normal;
 @include moder($modes) {
  color: mode("colorFontSecondary");
 }
}

Düzenlemek ya da Eklemek

Yeni bir mod oluşturmak isterseniz ya da hali hazırda olanı değiştirmek isterseniz, öncelikle $modes adında bir map oluşturup istediğiniz modları içerisine ekleyebilirsiniz. Birden çok mod ekleyecekseniz, her biri için aynı isimde keyler oluşturmalısınız.

Örnek;

$modes: (
 dark: (
  mainColor: black,
  font: 'Roboto', sans-serif
 ),
 blueTheme: (
  mainColor: blue,
  font: 'Catamaran', sans-serif
 )
);
🎧☕️❤️& Gralig ile yapıldı. © 2019