Bekleme

Bar, çember ve nokta görünümünde 3 farklı tipte bekleme komponenti oluşturduk. Bar ve çember için ilerleme barı ve ilerleme çemberi ile aynı yapı kullanıldı.

Bekleme Barı

İlerleme çubuğu ile aynı yapıda, .loading classını kullanabilir ve bekleme barına dönüştürebilirsiniz.

<span class="progress-bar loading">
 <span class="progress-bar-value"></span>
</span>

Bekleme Çemberleri

2 farklı tipte bekleme çemberi oluşturduk. İlerleme çemberi ile aynı yapıda, .loading classını kullanabilir ve bekleme çemberine dönüştürebilirsiniz. Ancak ilerleme çemberleri için .circle-turn ya da .circle-turn-pieces classlarından birini de kullanmanız gerekli.

<div class="progress-circle loading circle-turn-pieces">
 <svg width="80" height="80" viewBox="0 0 80 80">
  <circle class="progress-circle-back" cx="40" cy="40" r="33" fill="none"></circle>
  <circle class="progress-circle-value" cx="40" cy="40" r="33" fill="none"></circle>
 </svg>
</div>
<div class="progress-circle loading circle-turn">
 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" viewBox="0 0 80 80">
  <circle class="progress-circle-back" cx="40" cy="40" r="33" fill="none"></circle>
  <circle class="progress-circle-value" cx="40" cy="40" r="33" fill="none"></circle>
 </svg>
</div>

Bekleme Noktaları

<div class="loading-dots">
 <span class="loading-dot dot-1"></span>
 <span class="loading-dot dot-2"></span>
 <span class="loading-dot dot-3"></span>
</div>
🎧☕️❤️& Gralig ile yapıldı. © 2019